GRAFICKÉ NÁVRHY

Design propagačních materiálů - letáků, katalogů, prospektů, vizitek, webových stránek, polepu firemních

vozidel, poukazů a dalších materiálů, jsou většinou tím prvním, čeho si všimne váš zákazník.  Jednotný

design všech propagačních materiálů slouží pro snadnou identifikaci firmy a komunikaci se zákazníky.


(C) 2007 - 2019  MILLUCCI Innovation.  Všechna práva vyhrazena.

12 let zkušeností - 99 % spokojených zákazníků - 5 let záruka na služby - 24/7/365 bezplatná technická podpora - maximální péče a servis zákazníkům

Některé ukázky naší práce (grafické návrhy):

Napište Váš telefon, ozveme se Vám:

LETÁKY, KATALOGY, PROSPEKTY

- grafické návrhy letáků, prospektů, brožur a dalších propagačních materiálů vč. přípravy k tisku,

  vhodné pro propagaci firmy, konkrétní služby, vybraných produktů, propagaci novinek...


PLACHTY, CEDULE, BILLBOARDY

- grafické návrhy na billboardy, reklamní plachty, fasády....pro propagaci firmy, konkrétní akce,

  produktů nebo služeb...INZERÁTY

- grafické návrhy inzerce (pro časopisy, noviny..) pro propagaci firmy, konkrétní akce, produktů

  nebo služeb...BANNERY

- grafické návrhy na reklamní bannery (pro web, shop, facebook) pro propagaci firmy, konkrétní

  akce, produktů nebo služeb...LOGO FIRMY nebo PRODUKTU

- tvorba firemního nebo produktového loga. Vytvoříme nové moderní logo firmy, nebo zmoderni-

  zujeme vaše současné logo do moderní, svěží podoby.


IDENTITA FIRMY

- kompletní návrh corpotate identity (jednotného vizuálního stylu firmy) pro lepší oslovení Vašich

  zákazníků a sjednocení komunikace Vaší firmy prostřednictvím moderního vzhledu propagačních

  materiálů.


TISK LETÁKU

- zajištění tisku letáků (malonáklad  1 - 300 ks  i  ofset 500 - 10.000 ks.).


TISK KATALOGU

- zajištění tisku katalogů, prospektů, brožur od 1.000 ks (bez příplatku a provize).


° °

JAK POSTUPUJEME ?

Předem se domluvíme na nezá-

vaznou osobní schůzku (u nás,

nebo u Vás), kde probereme,

o jakou službu máte zájem, nebo

co potřebujete vyřešit za požada-

vek.


Při prvotní konzultaci narvhneme

možnosti, které splní Vaše oče-

kávání, za nejlepších možných

cenových podmínek.


V případě Vašeho souhlasu s

návrhem řešení, sepíšeme veš-

keré informace.


Vytvoříme orientační grafický

náhled, který můžeme dále upra-

vovat na základě Vašich poža-

davků a oboustranné diskuse.


Finální návrh bude po Vašem

schválení, ihned zadán do výro-

by a realizace.

ZAVOLEJTE...


OSOBNÍ SCHŮZKA


ZÁPIS


GRAFICKÝ NÁVRH

REALIZACE

Pro objednávky, nebo

osobní schůzku, volejte:

603 770 539


nebo pište na e-mail:

info@millucci.com

ÚVOD   | ŘEŠENÍ   | SLUŽBY   | REFERENCE   | KONTAKT O NÁS   | PROČ S NÁMI   | MILLUCCI - reklama, grafika, web, marketing, podpora prodeje MILLUCCI - reklama, grafika, web, marketing, podpora prodeje MILLUCCI - reklama, grafika, web, marketing, podpora prodeje MILLUCCI - reklama, grafika, web, marketing, podpora prodeje MILLUCCI - reklama, grafika, web, marketing, podpora prodeje MILLUCCI - reklama, grafika, web, marketing, podpora prodeje

www.millucci.com

MILLUCCI - reklama, grafika, web, marketing, podpora prodeje MILLUCCI - reklama, grafika, web, marketing, podpora prodeje CENÍK   | MILLUCCI - reklama, grafika, web, marketing, podpora prodeje

>>> REKLAMNÍ SLUŽBY

>>> GRAFICKÉ NÁVRHY

>>> WEBOVÉ STRÁNKY

MILLUCCI - reklama, grafika, web, marketing, podpora prodeje MILLUCCI - reklama, grafika, web, marketing, podpora prodeje MILLUCCI - reklama, grafika, web, marketing, podpora prodeje

>>> KONZULTACE A ŘEŠENÍ

MILLUCCI - reklama, grafika, web, marketing, podpora prodeje

Služby pro živnostníky,

samostatné podnikatele a firmy